ARAZİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Büyüklerimizden hepimiz duymuşuzdur. Şehrin merkezi olan bir arazinin vakti zamanında bostan, köy ve mezra olduğunu. Hikâyesini dinledikten sonra da kızmışlığımızda vardır, büyüklerimize. - Zamanında değersiz olan bu arsa/araziden almış olsaydın şimdi paşalar gibi yaşardık, diyerek.

İşte o zaman, aynı zamanda bu zaman değerli okuyucular. Rahmetli babam ( Mekânı cennet olsun) ile dama oynadığımızda babamın bir sözü vardı. “Oğul dama da ileri giden kazanır.” İşte arazi işide aslında dama da olduğu gibidir. Yani alan kazanır. Alan kazanır diyoruz da elbette ki bunun da belli birtakım yasaları bulunmakta.

Öncelikle birçok işte olduğu gibi sabırlı olmalısınız. Arsa ve arazi yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır, iyi bir getiri için minimum beş yıla ihtiyaç vardır. Örneğin Bir konut yada işyeri kira getirisi size düzenli kazanç sağlar ancak arsa ve arazi için uzun süre getiri görmeden her yıl emlak vergisi ödemeniz gerekecek. Piyasaların yavaşladığı dönemlerde değerinden satış yapmanız zorlaşır ve piyasanın düzelmesini beklemek zorunda kalabilirsiniz. Arsa ve arazi yatırımında sonuç görmek için sabırlı olmanız gerekiyor.

Arazi imarsız toprak parçasıdır, satın aldığınız araziye imar geldiğinde çok yüksek kazanç sağlayabilirsiniz ama imar gelmez ise değer artışı sınırlı kalır. Arsa imarlı toprak parçasıdır, bulunduğu bölgede nüfus ve ticaret arttıkça değerlenir, ayrıca imar değişikliği ile daha fazla inşaat yapılır hale gelir ise değeri aynı oranda artar. Bölge Gelişim Planlarını takip edin, bu planlar arsa yada araziye ileride değer katacak yatırımlar içerir.


İmar planına bakın

Satın almayı planladığınız arsa yada arazinin tabi olduğu imar planı hakkında ilgili belediyeden bilgi alın. Arsalar konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı, ticari +konut gibi farklılaşıyor, bu kategorilerin yatırımınıza olası etkilerini değerlendirin. İmar planına göre arsaya ne kadar inşaat yapılabileceğini inceleyin. Arsanın değeri yapılacak olan inşaata göre değişir. Task, Kask ve Emsal ne demek

Task, Taban Alanı Kat Sayısı anlamına gelir. Bir arsanın en çok ne kadarını kaplayacağını gösterir. Örnek vermek gerekirse Task değeri 0,2 olan 1000 m2 bir arsaya inşa edilebilecek en geniş bina taban alanı 200m2 olacaktır. Kask, Kat alanı kat sayısı demektir. Emsal ile aynı anlama gelmektedir. Bir binanın kat alanları toplamının arsa alanına göre en çok ne kadar olabileceğini gösterir. Örneğin 2,07olsun. Arsamızın alanı 1500m2. Net inşaat alanı 3,105m2 olacaktır.

Konumunu inceleyin.

Arsa ve arazide en önemli unsur konumudur. Arsanızın yakınındaki nüfusun, ticaretin ve üretimin artışı yatırımınızın değer artışını belirler. Arazinin değer artışını yakınındaki nüfus, ticaret ve sanayi artışı, yakınına gelen yatırımlar ve altyapı projeleri belirler. Bu gelişmeler bir süre sonra arazinin olduğu bölgeye imarı getirir ve arazi arsaya dönüşebilir.

Uzak durulması gereken alanlar

Hisseli tapulardan, sit alanlarından, su havzasından kaçınmak gerekir. Hisseli tapuda diğer ortaklar şufa haklarını kullanarak tapuyu sizden ödediğiniz bedel ile alabilirler. Su havzası ve sit alanları imara açılmaz bu nedenle yatırımınız beklediğiniz getiriyi getirmez. Ormana yakın araziler de risklidir, orman bölgesi kapsamına alınabilirler. Kare şeklindeki arsalar idealdir, dikdörtgen arsalar da cazip olabilir. Yamuk ve yuvarlak şekildeki arsalar inşaatı ve kullanımı zorlaştırdığı için risklidir.

Arsanın yola cephesi ve cephe genişliği değerini arttırır. Eğer buraya ticari bir yapı yapılır ise geniş cephe büyük vitrin ve tabela alanı sayesinde getiriyi arttırır.

Arsayı hangi büyüklükte almalıyız.

Satın alacağınız arsanızın değerini üzerine yapılacak inşaat ile belirleyecek. Alacağınız arsanın bölgenin gelecekte ihtiyacı olacak inşaatların yapılabileceği büyüklükte ve şekilde olmasına dikkat edin. Task ve kask değerlerini kontrol edin.

İmar geldiğinde arazi arsaya dönüşürken sahip olduğunuz alan %40’a kadar küçülür bu yüzden alacağınız arazinin bu kesintiden sonra bile inşaat yapılabilir büyüklükte olması gerekir.

Tarla vasıflı bir araziyi bir çiftçiye kiraya vererek hem gelir elde edebilir, hem de sahipli olduğunu göstererek koruyabilirsiniz. Eğer alacağınız arazide yada arsada faaliyet olmayacak ise çit ile çevirerek işgalden korumak iyi bir fikir olabilir.

Gördüğünüz yeri aldığınıza emin olun.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün Parsel Sorgulama Uygulamasından faydalanarak size gösterilen yer ile alacağınız tapunun aynı yer olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer şüpheye düşerseniz Kadastro Müdürlüğünden tapu senedinde belirtilen arsanın sınır tespitini isteyebilirsiniz.

Tapudaki durumunu kontrol edin.

Arsanın tapudaki durumunu kontrol edin, ipotek, haciz ya da şerh var mı? Var ise, bunlar temizlenmeden ödeme yapmayın.

Fiyat cazip mi?

Doğru fiyattan alım yapmak çok önemli. Arsanın fiyatını yapılabilecek inşaat ve bu inşaatın getirisi belirler, bunları hesaplamak için profesyonel yardım alabilirsiniz. Arsanın değerini belirlemek için Emsal Karşılaştırma ve Proje Geliştirme Yöntemi kullanılabilir. Arazinin fiyatını geçmişte çevrede satılmış olan araziler ve imar gelme ihtimali belirler, bu konularda bilgili değilseniz acele etmeyin.

Son olarak beyan etmeyi unutmayın.

Gayrimenkulü satın aldıktan sonra ilgili belediyenin hesap işlerine gayrimenkulü aldığınızı beyan etmeniz gerekiyor. Bu beyan süresi içinde yapılmaz ise cezalı vergi tahakkuku söz konusu.


E.KA20 görüntüleme